دعوت به همکاری

جهت استخدام در نفوذ ناپذیران لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.

فرم استخدام

نام و نام خانوادگی:*
نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

نام پدر:
نام پدر

شماره شناسنامه:
شماره شناسنامه خود را وارد کنید

محل صدور
محل صدور شناسنامه خود را وارد کنید

سال تولد:*
سال تولد خود را وارد کنید

وضعیت نظام وظیفه:*

وضعیت تأهل:*
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت:
تلفن ثابت خود را وارد نمایید

تلفن همراه:*
تلفن همراه خود را وارد نمایید

ایمیل:
ایمیل وارد شده معتبر نیست

نشانی محل سکونت:
ورودی نامعتبر

 
آخرین مدرک تحصیلی:*
آخرین مدرک تحصیلی خود را مشخص کنید

رشته تحصیلی:*
رشته تحصیلی خود را وارد کنید

پست سازمانی درخواستی:*
پست سازمانی مورد درخواست خود را مشخص نمایید

تخصص یا دوره های آموزشی که مرتبط با شغل خود گذرانده اید:
ورودی نامعتبر

حقوق و مزایای درخواستی:
ورودی نامعتبر

آپلود فایل رزومه
در صورت تمایل فایل رزومه خود را آپلود کنید