دوره های آموزشی

شما میتوانید از طریق جدول زیر، دوره ی آموزشی مورد نیاز خود را ثبت نمائید. کارشناسان ما پس از بررسی شرایط تشکیل دوره و زمان برگزاری آن و شرایط شرکت در دوره با شما تماس خواهند گرفت.

با تشکر. گروه آموزشی شرکت نفوذناپذیران

CCNA Security ثبت نام در دوره
CCNA voice ثبت نام در دوره
CCNA ثبت نام در دوره
CEH ثبت نام در دوره
KASPERSKY ثبت نام در دوره
MCITP ثبت نام در دوره
MTCNA_Outline ثبت نام در دوره
MTCRE_Outline ثبت نام در دوره
MTCTCE_Outline ثبت نام در دوره
MTCUME_Outline ثبت نام در دوره
MTCWE_Outline ثبت نام در دوره
Network+ ثبت نام در دوره
Security ثبت نام در دوره
Vmware vSphere ثبت نام در دوره
Windows server ثبت نام در دوره